last update:

06 Jan, 2022

 

Counter-Box.de 

FIRAC non Raildesign

3Z20RE

3Z8Z

4Z4BS

DA0FK

DB8PZ

0

1

2

3

4

DD2VX

DE2OBB

DE7MRG

DF1KAG-1

DF1KAG

5

6

7

8

9

DF2WF

DF3TM

DF6DO

DG0DCL

DG1HXJ

10

11

12

13

14

DG5YL

DG6SYL

DG8KAD-1

DG8KAD

DH3MAY

15

16

17

18

19

DH3UN

DH5VY

DH5VZ

DJ3EF

DJ5CA

20

21

22

23

24

DJ6YQ

DJ9FN

DK1EI

DK3RF

DK4KM-1

25

26

27

28

29

DK4KM

DK5QR

DK6HZ

DK7DM

DK7FK

30

31

32

33

34

DK8SX

DK9CG

DK9VB

DL0KY

DL1RPR

35

36

37

38

39

DL1VWR-1

DL1VWR-3

DL1VWR

DL1VWR-2

DL1YAR

40

41

42

43

44

DL2FAR

DL2UU

DL2YET

DL3AQJ

DL4CR

45

46

47

48

49

DL4ZAB

DL4ZBX

DL5MM

DL6HBA

DL6UNF

50

51

52

53

54

DL7ACV

DL7BY

DL8ARJ

DL9UJF

DM3XYL-1

55

56

57

58

59

DO3BE

DO3LF

DO6NIK-2

DO6NIK

DO8ED

60

61

62

63

64

DQ44FIRAC

F8EAI

F8VNU

HA0MO

HA1WD

65

66

67

68

69

HB9EBM

I2UUI-21

IK8HEQ

IK8HIS

IK-DK9CG

70

71

72

73

74

LZ5XQ

OE1-1001007

OE1-100 1007

OE2KNN-1

OE2KNN

75

76

77

78

79

OE3EVA

OE5DHP

OE5HFM-1

OE5HFM

OE5ITL

80

81

82

83

84

OE5MOM

OE5WFN

OE5WRO

OE6DRG

OE6WTD

85

86

87

88

89

OE8MOS

OH4JPV

OK-DG7DBN

OK1JIM

OK1JMJ

90

91

92

93

94

OK8FK

OM5GU

OM9AZ

ON4KV

ON7SG

95

96

97

98

99

S51K

S51ST

S52R

SP5XSL

SP6JOE

100

101

102

103

104

SP9AHB

SP9EWM-9

SP9EWM

SQ9EJ

UT2LF_LH

105

106

107

108

109

YO5CEA

YO5KUF

YT7EC

110

111

112